Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thịt hay cá?"

Dịch:Meat or fish?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NajikaKazami

Ô hay đó!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chinguyen394998

Hay do

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenphuong_nga

akhfl aFHKLJVCHFLM,N

1 năm trước