"Truyền thống đó đã được sinh ra từ Trung Quốc ."

Dịch:That tradition was born in China.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dillie_97

" từ TQ " mà tôi chọn " from " là sai à ? Sao ko để là " ở TQ " đi rồi tôi chọn " in " cho ! Vô lí hết sức !

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.