Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is no life on the moon."

Dịch:Không có sự sống trên mặt trăng.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chipbom.83

so where are Ms. Hang & Mr. Cuoi living in?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/orionlex

They are living at the imoongination

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuocTa

Trên mặt trăng ko có sự sống là sai ak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

There is no life on the moon, there is no life on the moon, there is no life on the moon

1 năm trước