"Sheisatruemother."

Dịch:Cô ấy là một người mẹ đích thực.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duxnghia

Bà ấy báo sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1017

cô ta là người mẹ thực sự. (sao sai nhỉ)

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.