Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is a true mother."

Dịch:Cô ấy là một người mẹ đích thực.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duxnghia

Bà ấy báo sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 968

cô ta là người mẹ thực sự. (sao sai nhỉ)

10 tháng trước