Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I see the tower from my place."

Dịch:Tôi thấy tòa tháp từ chỗ của mình.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duongleminh102

tôi thấy tháp từ địa điểm của tôi sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoa278954

quá chán đáp án

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LuanNV

Từ vị trí của mình tôi thấy tòa tháp cũng phải được.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/hue11590

Tôi nhìn thấy tòa nhà từ chỗ của tôi

1 tháng trước