"Iseethetowerfrommyplace."

Dịch:Tôi thấy tòa tháp từ chỗ của mình.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duongleminh102

tôi thấy tháp từ địa điểm của tôi sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoa278954

quá chán đáp án

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/LuanNV

Từ vị trí của mình tôi thấy tòa tháp cũng phải được.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/hue11590

Tôi nhìn thấy tòa nhà từ chỗ của tôi

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngovantong

tôi thấy tòa tháp từ nơi tôi ở

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Police1997

Tôi nhìn thấy toàn thấp từ chỗ tôi ?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.