Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn một quyển lịch."

Dịch:I want a calendar.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ha2522001

calendar

2 năm trước