"Bạn có phải là một cái máy không?"

Dịch:Are you a machine?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/levanluan03

Động cơ,máy móc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Are you a robot ? Được nè ^^

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.