Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The demand"

Dịch:Sự yêu cầu

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Từ này học rồi ad ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CuongNguye292934

Lệnh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NcsMnP

Gửi bạn Vinh!

Mình không có nhớ là mình đã cho từ này ở đâu,nếu muốn hỏi một câu hỏi thì bình luận ở đây,ở cuối ghi thêm chữ "Ad ơi" Mình sẽ trả lời bạn.Chúc bạn học tốt!

<pre> Admin </pre>
1 năm trước

https://www.duolingo.com/mivanthan

Sorry. Can't u teach me the difference point between "demand" n "order". When n where we can use those

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaiKhuong2

Trả lời đúng vẫn bắt lỗi sai là sao, có vấn đề trong câu trả lời phải không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiald_FPS

mệnh lệnh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

demand có nhiều nghĩa: sự yêu cầu, mệnh lệnh, nhu cầu,

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tnh212319

Nhu cầu thì được hơn chứ nhỉ

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/duytan2005

muốn được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HunhTn7

Nhu cầu thì đúng hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhHoang15

Phiên âm của nó là ma:nd sao nghe thành men vậy mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PbNgoc1

ad ơi, từ này có nhấn âm số 1 sao, mình chỉ biết nó nhấn âm số 2, tức chứ mand ấy

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/MarukoSakura

trong kinh tế đơn giản là "cầu" thôi mà :(

2 năm trước