1. Forum
  2. >
  3. Topic: Irish
  4. >
  5. An Gabhar agus na Meannáin (T…

https://www.duolingo.com/profile/trinafool

An Gabhar agus na Meannáin (The Wolf and the Seven Kids)

A few years ago I found this book at a thrift store. It was printed in 1976. It might be useful for people looking for more practice at home. Here's the transcript (I tried to type it exactly as printed, but if I missed something, I apologize!):

An Gabhar agus na Meannáin Na deartháireacha Grimm

<pre>Bhí gabhar ann fadó. Bhí seacht meannán óga aici. Bhí grá mór aici do gach meannán. Máthair mhaith ba ea an gabhar seo. Thug sí aire dá cuid meannán i gcónaí. Thaispeáin sí dóibh cá raibh féar milis ag fás agus thaispeáin sí dóibh an féar nach raibh milis. Ba mhaith léi faire orthu i gcónaí agus iad ag súgradh. Bhíodh a meigeall ar crith agus í ag faire orthu. Bhíodh eagla uirthi go dtitfidís agus go mbrisfidís a gcosa. Bhí na meannáin seo óg. Bhí cosa beaga, laga acu fós. Bhídís ag rith róthapa agus ag léim ró-ard. Is minic a lig sí béic leo. Lá amháin bhí uirthi dul i bhfad ó bhaile. Ghlaoigh sí ar na meannáin agus dúirt: "A pháistí, tá mise ag dul go dtí an choill mhór. Beidh rudaí deasa agam daoibh ag teacht abhaile. Ach éistigí anois. An bhfuil sibh ag éisteacht?" "Tá, a Mhamaí." "Ná hosclaígí an doras d'aon duine. Bíonn an mac tíre gránna sin ag faire ar ainmhithe óga mar sibhse. Is maith leis dinnéar deas. Má thagann sé isteach íosfaidh sé sibh." "Nuair a thiocfaidh tusa ar ais, a Mhamaí, cén chaoi a mbeidh a fhios againn gur tú atá ann?" "Glaofaidh mé oraibh agus cuirfidh mé mo chos bhán suas ar an bhfuinneog." "Tá go maith, a Mhamaí, beimid ag súil le do chos bhán a fheiceáil. Ansin nuair a chloisfimid thú ag caint osclóimid an doras." "Ach," arsa an mháthair, "ná déanaigí dearmad go bhfuil guth garbh ag an mac tíre agus go bhfuil a chos dubh." "A Mhamaí, déanfaimid mar a deir tú. Imigh leat anois." Phóg an gabhar gach meannán agus d'fhág sí slán acu. Dhún sí an doras agus chuir sí an glas air. Ansin d'imigh sí léi go dtí an choill. Ach féach ansin! Cé hé siúd? Sea, an mac tíre glic. Chonaic sé gach rud. Bhí sé sásta...bheadh dinnéar breá aige go luath! D'fhan an mac tíre ciúin go raibh an gabhar píosa fada ó bhaile. Suas leis chuig an teach. Bhuail sé cnag ar an doras agus dúirt: "Osclaígí an doras, a pháistí. Tá Mamaí anseo agus tá féirín aici do gach duine agaibh." Rith na meannáin go dtí an doras agus d'éist siad. "Tá an chaint sin an-gharbh. Ní hí sin Mamaí," ar siad le chéile. "Ní tusa ár máthair. Tá caint Mhamaí deas, binn. Ní osclóimid an doras. Is tusa an mac tíre dána." D'imigh an mac tíre leis. Sea-- bhí cleas aige. Fuair sé cailc. Mheasc sé í le huisce agus d'ól an deoch. Ní raibh an deoch go deas ach bhí a ghuth níos boige anois. Ar ais leis chuig teach na meannán agus an-áthas air. "Beidh dinnéar breá agam an uair seo," a deir sé leis féin. "Osclaígí an doras, a pháistí. Tá Mamaí ar ais agus féirín aici do gach duine agaibh." Bhí an-áthas ar na meannáin nuair a chuala siad an guth bog. Bhí siad díreach chun an doras a oscailt. "Ná déan, ná déan," a deir an meannán donn. "Féach an bhfuil cos bhán uirthi." "ó, tá an ceart agat," a deir na meannáin eile. Dúirt siad go léir: "Taispeáin dúinn do chos bhán!" Chuir an mac tíre cos ar an bhfuinneog. Chonaic na páistí an dath dubh uirthi. "ó, is é an mac tíre atá ann arís. Ní cos dhubh atá ag Mamaí, ach cos bhán," a deir na meannáin. "Imigh leat, a mhac tíre! Nuair a thiocfaidh Mamaí beidh ort rith mar tá adharca fada géara uirthi." D'imigh an mac tíre leis agus é an-chrosta. Bhí plean eile ag an mac tíre ansin. Rith sé go dtí an báicéir agus dúirt leis: "Ghortaigh mé mo chos. Tá sí an-tinn. Cuir taos uirthi, más é do thoil é." Chuir an báicéir taos ar a chos. Ansin chuaigh sé go dtí an muilleoir. D'iarr sé air plúr a chur ar a chos thinn. Rinne an muilleoir sin. Ar ais leis an mac tíre go dtí an doras arís. Chnag sé air agus dúirt go bog: "Osclaígí, a pháistí. Tá Mamaí ar ais agus féirín aici do gach duine agaibh." Bhí áthas ar na meannáin ach dúirt siad: "Taispeáin dúinn do chos bhán." Chuir an mac tíre a chos ar an bhfuinneog. Chonaic na meannáin an chos bhán. D'oscail siad an doras. Léim an mac tíre isteach. Lig na meannáin béic agus rith siad timpeall i ngach áit sa teach. Léim an chéad mheannán in airde ar an mbord, an dara ceann isteach sa sorn, an triú ceann taobh thiar de chuirtín,an ceathrú ceann isteach faoin tobán, an cúigiú ceann isteach i gcófra, an séú ceann isteach sa leaba, agus an seachtú ceann isteach sa chlog. Ach fuair an mac tíre amach cá raibh na meannáin. Shlog sé iad ceann ar cheann, ach ní fhaca sé an meannán beag a bhí sa chlog. D'imigh an mac tíre amach sa pháirc. Luigh sé síos agus thit a chodladh air. Tháinig Mamaí ar ais ón gcoill. Sheas sí sa doras agus d'fhéach ar gach rud. Tháinig eagla uirthi: bhí an bord bunoscionn, bhí gach cathaoir bunoscionn, bhí gach aon rud bunoscionn. Ghlaoigh sí ar na meannáin ach ní bhfuair sí freagra. Bhí an teach go léir ciúin. Shiúil sí timpeall. Chuala sí meannán ag glaoch: "ó, a Mhamaí, a Mhamaí, tá mise istigh anseo sa chlog. An bhfuil an mac tíre imithe?" Léim an mháthair le háthas. Thóg sí an meannán beag agus chuir lena croí é. Ansin d'inis sé di conas a tháinig an mac tíre trí huaire, conas a d'imir sé cleas orthu agus conas a d'ith sé na meannáin eile. Bhí an mháthair brónach. Seisear dá cuid páistí ite ag an mac tíre! Bhí a croí briste. D'imigh sí amach agus an meannán beag ina diaidh. Bhí an mac tíre ina luí amuigh sa pháirc agus é fós ina chodladh. Bhí an mháthair ag féachaint air. Chonaic sí go raibh rud éigin ag corraí istigh ina bholg mór. "ó, tá mo pháistí istigh ansin agus iad beo fós, b'fhéidir." Rith sí agus fuair sí siosúr. Ghearr sí bolg an mhic tíre agus é ina chodladh. Léim na meannáin amach ceann ar cheann. Bhí siad go léir beo! D'imigh siad leo ag léim agus ag gáire. Bhí áthas orthu a bheith slán arís. </pre>
March 24, 2015

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Aine191787

tá áthas orm freisin a bheith slán arís. :D :D Ní chuala mé an insint seo den scéal. GRMA


https://www.duolingo.com/profile/TanagerMoonmist

This was my favourite story when I was little. I made my grandma tell it over and over again. :'D Great to see it in Irish!

Learn Irish in just 5 minutes a day. For free.