"I won the contest."

Dịch:Tôi đã thắng cuộc thi.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tieupi

minh thấy chữ '' won'' người đọc trên duolingo đọc giống ''one'' lắm luôn,ai thấy giống mình không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haunguyenx

Me too

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.