"Tại sao tôi lại cần sự cho phép ?"

Dịch:Why do I need permission?

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DaVyTung

allowance cũng là 1 đáp án đúng, đề nghị thêm vào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hongphuc12

Allowance thường đk dùng để nói về tài chính

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

why do I need the permit, Why is wrong??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/toanlove371

Mình nghĩ permit chỉ là giấy phép, còn "sự cho phép" phải là permission

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

Thank bạn!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

đến câu này hêt chịu nổi rồi, ức chế quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthie721889

Why do i need allowance ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duongquangluy

Ok

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.