"She beat me."

Dịch:Cô ta đã đánh bại tôi .

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Kehlst

Không nghe được. Gõ beat đại ai dè đúng luôn ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgKhnhMinh

Beat là đánh bại hay chiến thắng một ai đó sao lại dùng beat là "đánh". Đánh là hit chứ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Ngôn ngữ nào cũng có nhiều từ đồng nghĩa, chữ Beat vẫn có nghĩa là Đánh !!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khuongkara

Ai có clb nào nhiều người cho xin mã để tớ vào chung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DangAnnie

Beat vs hit???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3

Strike, hit, beat

To strike someone = to hit someone. You can always exchange the word strike and hit in a sentence, and it will not change the meaning of the sentence. Perhaps to "strike" is a stronger word. Aslo, perhaps it is more literary, it could be chosen over to "hit" when telling a story.

To beat someone = to give someone a beating. This is an act of repeated violence against someone that results in injury.

In the context of a competition, team A beat team B, it means team A won.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LienMinh4

Dịch giùm mình nhé!

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/MyHuong167264

She bit me

Cô ấy đã cắn tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/movingclouds

Beat ở quá khứ vẫn là beat à

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/DuongPhuc2

Sao hoc tieng anh ma lai nang loi the

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Bạn nói ai nặng lời vậy ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThangLuong6

Tại sao dích là ' Cô ta đã đánh tôi ' lại sai nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3

beat: đánh bại/ đánh lại - To beat someone = to give someone a beating. This is an act of repeated violence against someone that results in injury.

In the context of a competition, team A beat team B, it means team A won.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DucThang2056
DucThang2056
 • 25
 • 14
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3

Mã clb nè ai vô thì vô DUTKYS :-)

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/JackieNguy3

Tai sao "She beats me" lai sai?

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.