Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích ý kiến của bạn hơn."

Dịch:I like your idea more.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethebao

i prefer your idea

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
  • 17
  • 16
  • 12

I think so.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 946

I prefer your opinion.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/DavipMnh

I like your idea more

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ice_penguin

i prefer your suggestion

4 tháng trước