"Tôithíchýkiếncủabạnhơn."

Dịch:I like your idea more.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethebao

i prefer your idea

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
  • 17
  • 16
  • 12

I think so.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 992

I prefer your opinion.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/DavipMnh

I like your idea more

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ice_penguin

i prefer your suggestion

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.