"Tôi thích ý kiến của bạn hơn."

Dịch:I like your idea more.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethebao

i prefer your idea

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
  • 17
  • 16
  • 12

I think so.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
  • 25
  • 7
  • 1083

I prefer your opinion.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/DavipMnh

I like your idea more

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ice_penguin

i prefer your suggestion

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.