Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bây giờ tôi biết thậm chí còn ít hơn trước."

Dịch:Now I know even less than before.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Freezemeral

now i even know less than before

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaotp

Tại sao lại sai trong khi cấu trúc này mới thông dụng: nơ i even know less than before

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cuongle02

trạng từ even bổ nghĩa cho less chứ không phải cho know (thậm chí ít hơn)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 942

now I know even less than previously

8 tháng trước