Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do believe me!"

Dịch:Hãy tin tôi!

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenvanbinh

Tin tôi nhé cũng không được à ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhTrH2

Làm ơn tin tôi sao ko đc hé?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Giang2102

Phải tin tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/biimbiim

''Tin tao đi'' ?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/thienminh72101

Tin tôi đi!

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/bitterchip

Trust me thì có được không ạ

3 tháng trước