"Tôi thích cách bạn bước đi."

Dịch:I like the way you walk.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bichquy16

I like the way you are. Câu này dùng tán gái đc không nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

i like the way that you walk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/JohanTran

I like the way you step

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Vivi_2k8
_Vivi_2k8
  • 23
  • 18
  • 16
  • 2
  • 2

step ko phải bước đi mà từng bước làm

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dinhrobot

Tôi thích con đường mà bạn đi???

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/_Vivi_2k8
_Vivi_2k8
  • 23
  • 18
  • 16
  • 2
  • 2

Way dịch đúng ra phải là lối, cách (làm) như vậy dễ dịch hơn.

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.