Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Màu xanh lá cây"

Dịch:Green

3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bach30.01.2003

Đúng the green thì có gì mà sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
  • 24
  • 10
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 42

Ai thông minh thì mới giải đc thôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TGiaPhc

The green là sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyen188732

Uhm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Chắc vậy Tạ Gia Phúc ,tớ viết green không cũng đúng mà !^_^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhong123

the green , có gì sai ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhibelive

Green

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dtlam1

La green

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocphat789

Đúng green là màu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhchau150407

Green !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenbath10

GREENG CUNG DUNG HA

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenbath10

GREENG CUNG DUNG HA

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenbath10

GREENG CUNG DUNG HA

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenbath10

GREENG CUNG DUNG HA

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenbath10

GREENG CUNG DUNG HA

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenbath10

GREENG CUNG DUNG HA

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenbath10

GREENG CUNG DUNG HA

1 năm trước