"We come from France."

Dịch:Chúng tôi tới từ nước Pháp.

3/25/2015, 2:55:18 PM

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tiendq3

Chúng tôi từ Pháp đến, đến với tới khác nhau hả trời.

7/2/2015, 6:15:50 AM

https://www.duolingo.com/tranan1

Chung toi cung sai nua a

3/25/2015, 2:55:18 PM

https://www.duolingo.com/supercrazy205

We come from France. chúng ta cũng được

6/5/2015, 9:19:43 AM

https://www.duolingo.com/Thanh746429

Chúng tôi là sai?

9/7/2016, 1:33:28 PM

https://www.duolingo.com/levuhuy

Câu này chán quá

10/24/2016, 1:55:58 PM

https://www.duolingo.com/QuyTong1

Chung toi den tu phap ma sai ha

4/18/2017, 11:27:47 PM

https://www.duolingo.com/catalinalucy2009

I come from VietNam, but I know English . My name Catalina Lucy, I'm 8 years old. I live in Carina apartment in 1648 Vo Van Kiet f.16 q.8 tp. Ho Chi Minh.

12/29/2017, 2:03:01 PM

https://www.duolingo.com/967WumaH

câu này cũng ok!

1/5/2018, 1:55:33 PM

https://www.duolingo.com/thuy352882

igbl

9/4/2016, 3:13:47 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.