"Nó là một sự nguy hiểm của thời đại của chúng ta ."

Dịch:It is a danger of our time.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nuong11

Thời đại dùng từ era chính xác hơn age. Sao lại báo sai được. Admin xem lại kiến thức chỗ này nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiXunNguyn

trong 3 câu trả lời mình phải chọn 1 bạn ah. trong nay đâu có era đâu. dùng time cũng được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynQuang243391

mình dùng hazard sao lại sai nhỉ

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.