"I like to run in the morning."

Dịch:Tôi thích chạy bộ vào buổi sáng .

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DoPhat

Like + Ving = love, Like + to V = want

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vuonguyen268

áp dụng cho tất cả động từ thuộc nhóm này ah bạn ? ( hobbies + Ving = love , hobbies + to V = want )

3 năm trước

https://www.duolingo.com/demenkimanh

Mình tưởng like đi với v_ing chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

like với V_ing hoặc to-infinitive đều được cả bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/onThuNhn

Câu này nói về sở thích thì sau "like" phải là một V-ing.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.