Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta là một bồi bàn và cũng là một diễn viên."

Dịch:He is a waiter and also an actor.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lnhptrai

Hai người ai chơi tập kích

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lnhptrai

Acc tên LỘC☆TOP nè mua ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khang478759

You is a not normal

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh759857

"He is a waiter and actor" is oke

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/votanminh

oh shit

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/ya_katori

He is also waiter and an actor được không?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongLHunh

Ủa s cái này k dùng either or dc ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ya_katori

either or là dùng để phủ định

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynLinhP

Không được mà

3 năm trước