"Anh ta là một bồi bàn và cũng là một diễn viên."

Dịch:He is a waiter and also an actor.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lnhptrai

Hai người ai chơi tập kích

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lnhptrai

Acc tên LỘC☆TOP nè mua ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khang478759

You is a not normal

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh759857

"He is a waiter and actor" is oke

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/votanminh

oh shit

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ya_katori

He is also waiter and an actor được không?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/gattinonero154

he is a servant and also an actor???? sao lại sai??-_-??

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.