1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. SÂN CHƠI BỔ ÍCH

https://www.duolingo.com/profile/lananhbeautiful

SÂN CHƠI BỔ ÍCH

DUOLINGO quả là một sân chơi bổ ích , giúp chúng ta vừa có thể học , lại vừa giải trí sau những giờ học căng thẳng .

March 26, 2015

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Cảm ơn em :)

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.