https://www.duolingo.com/profile/lananhbeautiful

SÂN CHƠI BỔ ÍCH

DUOLINGO quả là một sân chơi bổ ích , giúp chúng ta vừa có thể học , lại vừa giải trí sau những giờ học căng thẳng .

March 26, 2015

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Cảm ơn em :)

March 26, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.