Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/KhanhLinhLeHuynh

Cho mình ít lingot nhé !!!

0
3 năm trước
18

0 Nhận xét