Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây là rượu tệ nhất họ có ."

Dịch:This is the worst wine they have.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thinhnx

??? this is the worst wine they have got

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dvu140
dvu140
 • 13
 • 13
 • 12
 • 7

Bạn không cần got. It is redundant since you already said have

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

ừ ha, cảm ơn bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe10

Mình viết vậy sai ở đâu? Ai chỉ giúp mình với: This is the worst wine which they have

2 năm trước

https://www.duolingo.com/songthuan08

Chắc là ở chỗ đáp án chưa cập nhật, bạn nên báo lỗi trong phần thông báo lỗi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Bạn đúng.

4 ngày trước

https://www.duolingo.com/CngV13

This is the worst wine which they have ??? What's wrong?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TengBanh

mình ghi This is the worst alcohol they have sao lại sao vậy, ai giải thích giúp mình với please!!!! :'(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/IchLe
IchLe
 • 25
 • 10
 • 205

Trong tiếng Việt chúng ta phân biệt rõ "rượu" và "rượu vang", các bạn nên dịch "rượu" là "alcohol", còn "rượu vang" là "wine" cho thống nhất. Tôi thấy nhiều chỗ các bạn chấp nhận "rượu" cho cả "wine" và "alcohol", chỗ thì lại không chấp nhận???

1 năm trước