Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đang đội một cái mũ."

Dịch:You are wearing a hat.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrngHong17

You are wearing a hat Bạn đang mặc một cái mũ. Hi

2 tuần trước