Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đang đội một cái mũ."

Dịch:You are wearing a hat.

3 năm trước

0 Nhận xét