"Bạnđangđộimộtcáimũ."

Dịch:You are wearing a hat.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrngHong17

You are wearing a hat Bạn đang mặc một cái mũ. Hi

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.