Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

"Are you making the food?"

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

It smells delicious!

3 năm trước