Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The fall is coming."

Dịch:Mùa thu đang đến.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

the summer is over

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vovanly2015

"Mùa thu thì đang đến." Thế này tại sao sai ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Yobi_HaKuna

Đến là động từ rồi , chữ thì dùng cho tính từ thôi bạn

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/tronghoang91

» Mùa thu thì đang đến « mà sai sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Mùa thu đang về cũng được

10 tháng trước