"Youarewearingahat."

Dịch:Bạn đang đội một cái mũ.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoaphaod0

Đội mũ cũng sai á... ad xem lại đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trai78

Bạn đang đội 1 cái mũ mà sai à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyTien.
ThuyTien.
 • 25
 • 8
 • 3
 • 3
 • 2

hình như không được viết số ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ToAnhDungDV12

đang đội mũ cũng ko đc à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng167859
Dng167859
 • 24
 • 13
 • 7
 • 5

Không đúng, vì bạn có thể đội nhiều mũ mà..

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hien5437

Sao lại là mang mũ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuy311

Nên bổ sung thêm từ đội để có thể chọn như đáp án

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HanaNguyn7

Nè mấy bọn, 're hay are, cái nào cũn đc hết á!!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng167859
Dng167859
 • 24
 • 13
 • 7
 • 5
1 năm trước

https://www.duolingo.com/alexleevn

"bạn đang đội 1 cái mũ", lỡ gõ bằng số app không chịu @.@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Nên là "đội" mũ thì đúng hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Baonhung95

"1" vs "một" nghĩa khác gì nhau???.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.