"That is why I will swim now."

Dịch:Đó là lý do tôi sẽ bơi bây giờ.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongngan6
hongngan6
  • 18
  • 13
  • 5
  • 3
  • 2

Đó là lý do bây giờ tôi sẽ bơi cũng sai à

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/01285845403

Mik cũng sai giống bạn

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.