1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "It was a center for literatu…

"It was a center for literature and theater."

Dịch:Nó đã là một trung tâm văn học và sân khấu.

March 26, 2015

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/trai78

Theater cũng là nhà hát nữa mà


https://www.duolingo.com/profile/NguyenleThuan

tại sao theater lại là sân khấu???????


https://www.duolingo.com/profile/Bocabu

"nó đã là một trung tâm văn học và nhà hát "=> sai, đã báo lỗi :)


https://www.duolingo.com/profile/TanNguyenm1

có khi dịch sát nghĩa thì cho là sai không hiểu tại sao. ( stage: sân khấu; theater: nhà hát )


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen465854

Sao lại dùng giới từ for ở đây vậy mn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.