Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is your half."

Dịch:Đây là một nửa của bạn.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bigchungvt

đây là nửa của bạn should be OK.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/toimuonvuonlen

đây là nửa của bạn. sao sai v ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giatinh

trả lời nữa là nữa cái gì chứ bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tie_sishen

đây là nửa của bạn vẫn sai.

3 năm trước