Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chị tôi du lịch trong suốt mùa hè."

Dịch:My sister travels during the summer.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XoVanNguyen

whole thay cho during cũng được mà?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vananh85

tôi nghĩ câu này đáp án có thể mở rộng ở thì quá khứ My sister traveled during the summer

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thangdx93

tại saotrong đáp án k có elder lại phải thêm từ "the" cuối câu?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyt162436

Tớ nghĩ là all dùng đc mà

1 năm trước