Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ là những người nghệ sĩ."

Dịch:They are artists.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LandCiuCiu

có một câu lúc trước không có ''the'' thì sai. Bây giờ không chọn câu có ''the'' cũng sai -.-

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenhoan281593

Ủa từ artists những người nghệ sĩ mà sai hả,, ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuthy541624

Nhưng có đáp án B đâu bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhnhHuynNg4

Đúng mà bảo sai

1 năm trước