Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will have received the cellphones."

Dịch:Chúng tôi sẽ nhận được những cái điện thoại di động rồi.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GiaHy9

Nên dịch là : Rồi chúng tôi sẽ nhận được những chiếc điện thoại di động

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AntonioLam922035

Chúng tôi rồi sẽ nhận được những chiếc điện thoại

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngocyoonah

Đúng đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NamTrn3

Giọng đọc không nghe nổi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/1-Jeus-1

đúng!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenvantien97

Chúng tôi sẽ nhận được cái điện thoại di động thôi. Dùng từ rồi nghe khó hiểu .

1 tháng trước