"We will have received the cellphones."

Dịch:Chúng tôi sẽ nhận được những cái điện thoại di động rồi.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GiaHy9

Nên dịch là : Rồi chúng tôi sẽ nhận được những chiếc điện thoại di động

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AntonioLam922035

Chúng tôi rồi sẽ nhận được những chiếc điện thoại

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngocyoonah

Đúng đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NamTrn3

Giọng đọc không nghe nổi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/1-Jeus-1

đúng!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenvantien97

Chúng tôi sẽ nhận được cái điện thoại di động thôi. Dùng từ rồi nghe khó hiểu .

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/MHng991015

Rồi sẽ Sẽ rồi Sẽ rồi rồi cười

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.