Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I did not have time to eat."

Dịch:Tôi đã không có thời gian để ăn .

1
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I was very busy. I didn't have any time to love. Then, I am a FA now.

6
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcpu

So sad

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vu1410

Be a student, I didn't enough money to eat ^^

0
Trả lời1 tuần trước