"Ididnothavetimetoeat."

Dịch:Tôi đã không có thời gian để ăn .

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I was very busy. I didn't have any time to love. Then, I am a FA now.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcpu

So sad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vu1410

Be a student, I didn't enough money to eat ^^

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/caongcanh2

Ghi ''không có đủ'' không được chắc

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.