"We will not take part in that."

Dịch:Chúng tôi sẽ không tham gia điều đó.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hngon3

Chúng tôi sẽ không lấy phần trong đó.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

take part in là thành ngữ mang nghĩa là tham gia nha bạn, tương đương với cách nói khác như participate in ha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhamPhaTV

"chúng ta sẽ không tham gia điều đó" sao sai nhỉ ?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.