Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Lối ra thì ở đâu?"

Dịch:Where is the exit?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Kudo4869

Đéo mẹ bọn bây

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhcolen4A
khanhcolen4A
 • 11
 • 11
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Trang. 25 24 20 13 11 8 8 2 1166 Exit ở đây là danh từ, trong câu này phải cần có mạo từ đi kèm :)

1 năm trước