1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "This activity is against the…

"This activity is against the law."

Dịch:Hoạt động này là trái với luật pháp.

March 28, 2015

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/quachthanhdong

Hành động này là trái với luật pháp. Đúng như lingo mà vẫn sai là sao


https://www.duolingo.com/profile/Kocojchi

Mình cũng sai như thế vì hành động khác hẳn với hoạt động bạn ạ.


https://www.duolingo.com/profile/Kocojchi

Dịch lại "Hoạt động này trái với luật pháp." cũng sai mà phải "Hoạt động này là trái với luật pháp." mới đúng thì ....?


https://www.duolingo.com/profile/TrngHong17

ði ækˈtɪvɪti əˈgɛnst ðə lɔː


https://www.duolingo.com/profile/khanhnguyen12

pháp luật và luật pháp giống nhau


https://www.duolingo.com/profile/phamthaibinh1905

Pháp luật và luật pháp khác nhau à ad?


https://www.duolingo.com/profile/Amy17992

Mình dịch là " Hoạt động này là phạm pháp" thì sao lại sai nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

???!!!! Hoạt động này là chống lại pháp luật. Hoạt động này là trái với luật pháp.


https://www.duolingo.com/profile/quachthanhdong

Xem lại đi chứ viết đi viết lại đúng như add rồi mà vẫn sai


https://www.duolingo.com/profile/thangmittet

Mình ghi là hoạt động này trái với luật pháp sao sai nhỉ???


https://www.duolingo.com/profile/TuanNguyen385123

Xem tin tức quân sự họ dùng "" Against " có nghĩa là chống. Chống lại lực lượng khủng bố IS .


https://www.duolingo.com/profile/hieu412864

Mình dùng "chống lại" không được chấp nhận.


https://www.duolingo.com/profile/LMinhTon6

The activity is against the law The activity is against the law The activity is against the law. The activity is against the law.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.