"Find her!"

Dịch:Tìm ra cô ấy đi!

March 29, 2015

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Bimbeo01

Tìm thấy cô ấy sao lại sai nhỉ

February 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thanhaha09

Đây là câu cầu khiến đâu phải câu kể đâu bạn

July 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Dark_Knight9x

mình cũng vậy

May 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/PhmVnNg13

Đây là câu mệnh lệnh... (Đi tìm cô ấy đi...)!

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/anhchangwin1995

She is near a bidge when i find her

February 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MengMeiChen

bidge là gì vậy

February 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/VnVn531966

kiếm cô ấy mà sai

April 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

... and say "sorry" to her.

March 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/leekim_09

Tìm thấy thì sai mà kiếm thấy thì ko sai???? Why

October 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ltng346002

tìm thấy - tìm ra khác nhau chỗ nào???

July 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Bang28031101

Nghe được mỗi từ her

August 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguynThi437488

Ủa "tìm thấy" với "tìm ra" khác nhau à !??

August 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ToanL6

Tim thấy sao khác tìm ra

October 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ltng346002

tìm thấy và tìm ra có gì khác nhau???

November 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Tìm cho ra cô ấy đi!

March 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/toanphungv

Tìm thấy cô ấy

April 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HongCris3

Tìm cô ấy đi cũng đúng

May 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HoaQuynh1

Tìm ra cô ấy cũng đúng

June 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/noobmater

Kiếm ra cô ấy không được à

September 5, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.