"I do not have any more power."

Dịch:Tôi không còn quyền lực nào nữa.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I have been marriaged yet.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I do not have any more power, I do not have any more power, I do not have any more power, I do not have any more power, I do not have any more power,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I do not have any more power, I do not have any more power, I do not have any more power, I do not have any more power

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vanquangvp

I do not have any more power I do not have any more power I do not have any more power I do not have any more lovely

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.