"Con chuột chơi."

Dịch:The mouse plays.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chugia.dkh

sao lại là rat plays

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MrDark4

tại sao lại là "rat" nhỉ, ai giải thích giúp mình

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThiB

Mice là những con chuột

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.