Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do not swim in deep water."

Dịch:Đừng bơi ở nơi nước sâu.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ConMeo1

Không được bơi ở chỗ nước sâu mà sai. Ko có bơi... Mà đúng. Hic potay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NoloveNopa

không được bơi ở vùng nước sâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThevietNgo

Không bơi trong vùng nước sâu.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trughv

The answer is very stupid

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongKhnhLo

Ad có vấn đề rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/iVaZ8E

"Đừng bơi lội trong nước sâu" cũng bị sai nữa nè.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhT914137

Đáp án: "không có bơi trong nước sâu" vãi...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Do not swim in deep water, do not swim in deep water, do not swim in deep water, do not swim in deep water, do not swim in deep water, do not swim in deep water,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Đáp án đã được sửa rồi

4 tháng trước