"IneedaguideinBrazil."

Dịch:Tôi cần một người chỉ đường ở Brazil.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hangnguyen009

người dẫn đường và người chỉ đường có khác nhau sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhnnguynth3

Hướng dẫn viên không được sao

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.