Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I need a guide in Brazil."

Dịch:Tôi cần một người chỉ đường ở Brazil.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hangnguyen009

người dẫn đường và người chỉ đường có khác nhau sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhnnguynth3

Hướng dẫn viên không được sao

3 năm trước