Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is the importance of this date?"

Dịch:Sự quan trọng của ngày này là gì?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Amy17992

"Date" cũng có thể dịch là cuộc hẹn mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haitrinh83

me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BuiHuuPhuc

day và date dùng giống nhau hay khác nhau vậy mọi người

3 năm trước