"Does the king have power?"

Dịch:Nhà vua có quyền lực không?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tram_Vivian

Minh tra loi: Nha vua co quyen luc a - Bi sua chu a thanh: ? va dap an nhu sau: Nha vua co quyen luc? :( haizz...
Con khi minh lam lai va tra loi: Nha vua co quyen luc a? - Bi sua thanh: Nha vua co quyen luc khong? (O cau nay minh thac mac con vi co nhieu cau khac minh dung "a" duoc ma cau nay khong duoc.)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tieupi

mình biết câu này,nhưng mà mình hok biết dùng ''does'' ở đây có chức năng gì,ai biết chỉ dùm với

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tranhoangdungg

Cái này là trợ động từ thì hiện tại đơn dùng trong câu hỏi đó tieupi... Công thức là does + S số ít+ động từ :) Còn nếu S nhiều là do ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tieupi

oh,zậy ak,thank bạn nhìu nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Michealminh07

Duolingo bớt lơ là mấy cái ý kiến này đi (đăng thì nhiều mà quan tâm thì ít)

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.