"He will have taken our bags."

Dịch:Anh ấy sẽ lấy những cái túi của chúng tôi.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dinh_Tung

có khi nào nó nghĩa Việt của nó là: ''anh ấy rồi sẽ lấy những cái túi của chúng tôi''?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/songtrnth

" the animals will have died " dịch các con vật rồi sẽ chết thì sai mà câu này dich anh ấy rồi sẽ lấy các túi của chúng ta thì đúng ??? á á không hiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

^^. may mà mình dịch : anh ấy sẽ lấy những cái túi của chúng tôi rồi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LittleZeros

Thì tương lai hoàn thành (The Future Perfect tense) là thì dùng để Diễn tả 1 hành động sẽ hoàn thành vào 1 thời điểm CHO TRƯỚC ở tương lai, trước khi hành động, sự việc khác xảy ra. Trong những câu ở trong topic này, Mod chỉ cho vế hành động sẽ hoàn thành vào 1 thời điểm cho trước, mà không cho vế sự việc khác xảy ra. Ví dụ: + The wolf will have died. -> Con sói sẽ chết rồi. Nhưng sẽ là dễ hiểu hơn nếu có thêm một cụm từ sau: + when the sun rises, the wolf will have died -> Khi mặt trời mọc, con sói sẽ chết rồi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vangnhan

chủ từ he sao lại dùng have

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Thì tương lai hoàn thành nên dùng have sau will hết !!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Sau will mà bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

When the sun rises, the wolf will have died

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.