Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is full of energy."

Dịch:Anh ấy đầy năng lượng.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I love him.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HunhTn7

không hợp với tiếng Việt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hngphan
hngphan
  • 10
  • 4
  • 2
  • 2

Tại sao lại thêm chữ "đang" vào?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/onLNgcnh

Anh ấy đầy năng lượng hay anh ấy có đầy năng lượng cũng đều đồng nghĩa mà sai .-.

2 tháng trước