Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where did you eat yesterday?"

Dịch:Bạn đã ăn ở đâu hôm qua?

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VnBcMa

bạn đã ăn chỗ nào hôm qua? với bạn đã ăn ở đâu hôm qua có khác gì nhau đâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vangioi6

"Hôm qua bạn đã ăn ở đâu" thì hợp lý và hay hơn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maivanco

không phải đâu vì did đã chia quá khú rồi thì động từ eat phải giữ nguyên không chia nữa đó bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Where are you ate yesterday. Thi co dung khong nhi

1 năm trước