Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is doing a business trip."

Dịch:Cô ấy đang đi công tác.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quangseo

cô ta đang đi buôn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dokien512

Mình thì dịch thành, cô ấy đang kinh doanh một chuyến đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenAnh347913

Tại sao lại có trip vậy?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/traudat

business trip nghĩa là chuyến công tác

1 năm trước